Dru Meditatie
 

"Omringd en gedragen door licht gaat men binnen,
en in licht wordt men ontvangen"

Deze pagina zou eigenlijk leeg moeten zijn. Meditatie kan niet beschreven worden. De stilte, de leegte tussen de gedachten laat zich niet in woorden uitdrukken. Het pure 'zijn' is alleen maar te ervaren.

Dru Yoga en Dru Meditatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de Dru Yoga beoefening wordt er voortdurend naar gestreefd het lichaam, dat van nature wil bewegen en daar ook voor gemaakt is, op alle niveaus in balans te brengen door het te verstillen. Dru Meditatie kan het lichaam met o.m. bewegingsreeksen, asana's, mudra's, mantra's, ademhalings-, visualisatie- en concentratietech- nieken, naar een nog diepere staat van verstilling brengen. De energie die hierbij vrijkomt wordt bewust gericht op het stille punt, de essentie, het onveranderlijke deel in ons hart van waaruit we vervolgens weer in beweging kunnen komen. Deze 'stille' verbinding stelt iedereen in staat rustig en aandachtig vol (Zelf)vertrouwen door het leven te bewegen, ongeacht de omstandigheden waar hij of zij in verkeert. Een uitdaging zonder einde en begin, een leven vol dynamiek in het hier en nu!

Meer informatie op www.dru-nl.org.

Meditatie kent vele voordelen. Dagelijks een moment stil zitten en de blik naar binnen richten, kan helend en bevrijdend werken. Maar bovenal stelt het ons in staat dieper en dieper in aanraking te komen met wie we in essentie zijn.

 
  Disclaimer