Moeder Maria
 

Moeder Maria, bekend onder verschillende benamingen binnen diverse tradities (onder meer ook als de Grote Moeder, Tara, Quan Yin) staat symbool voor het moederprincipe. Met compassie en mededogen geeft zij uit volheid, uit liefde, zonder er iets voor terug te verlangen en laat ons zo de liefde ervaren die alles en iedereen met elkaar verbindt en herinnert ons er aan dat alles n is. Zij symboliseert de zuivere materie in alle bestaansvormen en is als het vat dat de universele trilling in zich op kan nemen, in zich kan dragen en in de wereld geboren kan laten worden en maakt daarmee het onzichtbare zichtbaar.

Deze kwaliteit die we allemaal in onszelf meedragen en tot uiting kunnen brengen, laat zich moeilijk verwoorden. Kosmische waarheden zijn doorgaans niet met ons denken te bevatten, die kun je slechts ervaren met je hart...

"Het leven zou opgevat moeten worden als een gelegenheid tot groeien, als een geweldig avontuur, en niemand zou ooit een dag voorbij mogen laten gaan zonder te proberen zijn of haar gewaarwordingen en persoonlijke expressie van de Kracht uit te breiden."
(uit: "De Kracht" van Stuart Wilde, Uitgeverij Schors - Amsterdam, 1990)


Door de eeuwen heen hebben velen zich dienstbaar gemaakt aan een grotere waarheid en getracht deze tot uitdrukking te brengen, waardoor ook wij ons de eenheid weer kunnen herinneren en er naar durven te gaan leven.

Bernadette Soubirous is zo'n toonbeeld van dienstbaarheid en liefde. Ze kreeg bij de grot van Lourdes op 14-jarige leeftijd (1858) achttien verschijningen van Maria, waarna Lourdes als krachtplaats kon verrijzen. Bernadette trok zich al snel terug bij de Zuster van Nevers om geen bezit en bezienswaardigheid van het publiek te worden en wijdde de rest van haar leven aan het verzorgen van de zieken en de armen. Ze sterft op 35-jarige leeftijd en zal uiteindelijk tch een bezienswaardigheid worden. Haar lichaam werd tot drie keer opgegraven en bleek telkens intact te zijn gebleven, ook al had men haar niet gebalsemd. Nu kan iedereen haar bezoeken in Nevers, waar haar volledig intact bewaarde lichaam sinds juli 1925 in een glazen kist ligt opgebaard in het Sint-Gildardklooster van Nevers (Frankrijk).

"Je bent mijn handen en mijn voeten. Ik moet in en door je werken om mijn wonderen en heerlijkheden te onthullen. Ik moet je gebruiken om mijn koninkrijk te laten komen, om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot stand te brengen. Totdat jij je gewaar wordt dat ik je nodig heb, zul je steeds over deze nieuwe hemel en nieuwe aarde horen, maar zul je ze niet aanschouwen, ze niet beleven en ze niet in je en overal om je heen zien werken. Wat is het nut van een droom over utopia? Hij moet in werkelijkheid omgezet worden en dat kan alleen als je het gaat leven en ophoudt erover te praten. Als je iemand ziet verdrinken, heeft het weinig nut om van de kant af aanwijzingen te staan schreeuwen. Je moet in het water springen en iets doen om te helpen. En zo is het ook niet erg nuttig om te lezen of te leren over hoe je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kunt creren. Je moet nu beginnen ze te leven om ze tot stand te brengen."
(uit: "Open innerlijke deuren" van Eileen Caddy, Miranda - Den Haag, 1989)

« Top
 
  Disclaimer