Welkom
 

Welkom bij Jupiter-Support,
Praktijk voor Dru Yoga, Metamorfosemassage & Quantum-Touch®
.

Willen we niet allemaal groeien? Ieder op onze eigen manier en in ons eigen tempo? En zou het niet fijn zijn elkaar wederzijds in dit groeiproces te ondersteunen (supporten)? Gewoonweg door er voor elkaar te zijn. Zouden we dan met z'n allen optimale groei kunnen bereiken en zouden we zo elkaar kunnen helpen de uitdagingen die het leven aanbrengt het hoofd te bieden?

Jupiter-Support vond door de jaren heen methoden en technieken die het groeiproces in iedere fase van het leven ondersteunen en die tegelijkertijd door hun grote eenvoud geschikt zijn om elkaar wederzijds in dit altijd maar voortgaande proces van bewustwording te ondersteunen. De kern waar het in al deze zelfhulp-technieken om gaat is dat levensenergie wil stromen. En dat we allemaal in staat zijn de levensenergie stromende te houden of weer stromende te krijgen Ún dat we elkaar daarbij kunnen helpen. Iedereen is in staat het zelfgenezende vermogen van het lichaam te activeren, bij zichzelf maar ook als katalysator bij de ander. Leven 'uit-het-hart' en het hart van anderen 'aanraken' is voor iedereen weggelegd. Leven vanuit liefde is ons geboorterecht.

"Liefde is de sleutel tot het geheim van deze wereld. En wanneer je deze sleutel hanteert in je eigen leven, maak je deur na deur na deur open (...) dan kom je onvermijdelijk in het licht (...) dan krijgt je bestaan een nieuwe kleur en voegt het een nieuwe kleur toe aan deze aarde. Want wat jij aan vermogens hebt aan liefde is uniek (...). Jouw liefde heeft een eigen kleur en is anders dan de liefde van je buurman of buurvrouw (...). Wanneer je met liefde leeft, maak je telkens weer een nieuwe deur open naar meer licht (...). Wanneer je met een open hart in dit heelal staat en met liefde gaat leven, zal je mensen aanwakkeren hetzelfde te doen, maar elk op zijn of haar eigen manier."
(uit: "Ontmoeting met Engelen" - Morya Wijsheid 6 - hoofdstuk 5)

 
  Disclaimer